PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS

Central d'incendis

Central d'Incendis: Complementem les nostres instal·lacions contra incendis amb centrals que integren els diferents dispositius de detecció, com ara les alarmes i els sistemes de detecció de fum. Gràcies a això, garantim una detecció ràpida de qualsevol indici d'un possible incendi, minimitzant els riscos de manera efectiva. Quan la central detecta un possible foc o factor de risc, activa les alarmes corresponents i pren les mesures necessàries per evitar la propagació o l'inici de l'incendi. A més, les nostres centrals es poden connectar amb centrals receptores per establir una comunicació directa amb els serveis d'emergència, com ara els bombers i la policia.