PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS

Boques d'incendi

 Boques d'incendis (BIE)
A través de la implementació de boques d'incendi (anomenades BIES contra incendis), assegurem la presència d'un cabal d'aigua prou potent per al abordatge correcte del foc. Les BIES contra incendis es connecten a la xarxa d'aigua pública o a un dipòsit amb una bomba hidràulica. En funció de la càrrega calorífica, les BIES contra incendis poden ser de 25 mm o 45 mm.