SERVEIS

Protecció passiva contra incendis

La protecció passiva contra incendis (PFA) és un conjunt de sistemes instal·lats per prevenir i reduir les conseqüències d'un incendi sense necessitat d'intervenció humana. L'objectiu principal és permetre l'evacuació segura de persones i facilitar la intervenció dels serveis d'emergència. La PFA es divideix en tres categories:

La PFA es divideix en tres categories:

Protecció estructural
Aquesta categoria engloba totes les mesures que enforteixen i asseguren l'estabilitat d'un edifici o recinte durant un incendi. El seu propòsit és evitar el col·lapse sobtat de l'estructura i augmentar-ne l'estabilitat davant d'incendis de gran magnitud.

Compartimentació
La compartimentació implica tancar passos o obertures que connecten àrees afectades pel foc amb zones adjacents. Aquesta mesura evita la propagació descontrolada de l'incendi, limitant-ne l'abast i permetent un control més efectiu.

Portes tallafocs
Les portes tallafocs s'utilitzen a casa, feina i transport. En el cas d'un accident permeten protegir les persones i els béns materials. Hi ha diversos tipus de portes com la porta batent tallafocs i de grans dimensions. i porta corredissa tallafocs.

Tractaments ignífugs
Els tractaments ignífugs s'utilitzen per aïllar adequadament les estructures d'un edifici i evitar la difusió del foc. S'apliquen a materials que podrien ser sensibles al foc o altes temperatures, millorant-ne la resistència i la reacció a l'incendi.

Per garantir l'eficàcia i la seguretat d'aquests sistemes, és fonamental que siguin instal·lats per empreses homologades. A Master Centella, empresa homologada, té l'experiència i els coneixements necessaris. A més, la normativa UNE 23035-4 estableix que la senyalització luminescent usada per facilitar l'evacuació i evitar accidents relacionats amb zones de perill o accés restringit ha d'estar lliure de tintes i components tòxics.

En resum, la Protecció Passiva contra Incendis inclou mesures preventives com la protecció estructural, la compartimentació i els tractaments ignífugs, amb l'objectiu de minimitzar danys materials i personals durant un incendi. La instal·lació correcta i el compliment de les normatives són fonamentals per garantir-ne l'eficàcia.