PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS

Columna seca

Columna seca
Instal·lació d'hidrants contra incendis de dos tipus: hidrants de columna seca i hidrants de columna humida. Els hidrants contra incendis han estat dissenyats per a l'ús exclusiu dels bombers en aquells edificis que pel Reial Decret 513/2017, de 22 de maig així s'estableixi. La funció dels hidrants contra incendis és transportar l'aigua des del camió de bombers fins a tot l'edifici mitjançant el cabal adequat i sense pèrdues de pressió a les zones de més alçada.