PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS

Control de fums

Control de fums
Mitjançant un sistema de detecció dincendis, els exutoris es converteixen en un gran aliat, ja que aconsegueixen la ventilació de forma natural del lloc en cas dincendi. Aquesta ventilació s'aconsegueix mitjançant una obertura automàtica del sistema que aconsegueix reduir significativament la temperatura que hagi provocat el foc a l'interior d'un recinte.