PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS

Extintors

Extintors
Els extintors són els elements dextinció d'incendis més habituals que es poden trobar en espais públics i privats, ja que garanteixen mitjançant sufocació el correcte control d'un incendi, evitant així la seva possible propagació. A Master Centella disposem de tots i cadascun dels tipus d'extintors que hi ha actualment. En funció de l'element que cal extingir, l'extintor serà instal·lat mitjançant els diferents tipus d'elements i càrregues existents.