PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS

Grup de pressió i equips de pressió

Grup de pressió i equips de pressió
Els grups de pressió contra incendis, coneguts també com a grups de bombament o grups contra incendis, són un conjunt de sistemes d'impulsió d'aigua que protegeixen l'edifici dels incendis gràcies al fet que subministren un cabal d'aigua o altres líquids determinats a pressió a instal·lacions com les boques d'incendi, els hidrants, els ruixadors, etc.