PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS

Ruixadors

Ruixadors
Els ruixadors són un dels sistemes PCI més emprats i eficients per a l'extinció d'incendis. En funció del tipus d'element que cal extingir, s'optarà per la instal·lació del sistema d'extinció més adequat. Els més habituals són el ruixador humit mitjançant aigua pressuritzada, el ruixador sec mitjançant nitrogen sota pressió o aire, el ruixador amb sistema de diluvi amb cabal d'aigua sota pressió, etc.